Felicity Jones spiller Jane mens Eddie Redmayne har rollen som Stephen Hawking. Foto: United International Pictures

The Theory of Everything

SAMTALEGUIDE:  Spørsmål til filmen og videoer som tar opp temaene: kjærlighetens kraft og det å lete etter svar. 

Oversatt til norsk fra Damaris England

Oversetter: Ingebjørg Hitland

 

Faktaboks:

Tittel: The Theory of Everything
Manus: Anthony McCarten (basert på en bok av Jane Hawking)
Regissør: James Marsh
Skuespillere:  Eddie Redmayne, Felicity Jones, Tom Prior
Distributør: United International Pictures
Aldersgrense: Tillat for alle

Sammendrag

The Theory of Everything (på kino fra 6. februar) er den ekstraordinære og oppløftende historien om en av verdens største nålevende intellekter, den kjente astrofysikeren Stephen Hawking, og om to mennesker som trosser de dårligste odds gjennom kjærligheten.

I 1963, som kosmologistudent, tar Stephen (Eddie Redmayne) store steg og er fast bestemt på å finne en «enkel, velformulert forklaring» på universet. Hans egen verden åpner seg når han blir dypt forelsket i medstudenten Jane Wilde (Felicity Jones); han er realfagstudent og hun studerer poesi, han er en erklært ateist og hun er en trofast kirkegjenger, og på tross av forskjellene ser de to ut til å utfylle hverandre perfekt.

Men 21 år gammel får denne sunne og aktive unge mannen en rystende diagnose: en motonevronsykdom vil angripe lemmene og evnene hans og begrense mulighetene hans til å snakke og bevege seg, og vil ta livet av han innen to år.

Janes kjærlighet, standhaftige støtte og besluttsomhet er urokkelig – de nekter å akseptere diagnosen hans, og gifter seg. Jane oppmuntrer Stephen til å fullføre doktorgraden sin, som inkluderer hans første teori om universets tilblivelse. Sammen trosser de umulige odds, bryter ny grunn i medisin og naturvitenskap, og oppnår mer enn de noen gang kunne drømt om.

 

Eddie Redmayne spiller Stephen Hawking. Foto: United International Pictures
Eddie Redmayne spiller Stephen Hawking. Foto: United International Pictures

Bakgrunn

Manusforfatter og produsent Anthony McCarten har lenge vært fascinert av professor Hawking, og særlig av tiden og innsatsen det krevde av han å skrive sin innflytelsesrike bok A Brief History of Time (Bantam, 1988). Han forklarer: «Her, i én mann, var en enestående sammenstilling av ekstraordinær mental dyktighet og ekstraordinær fysisk uførhet».

McCarten begynte å skrive et manus basert på en biografi av Stephens første kone Jane, med tittelen Travelling to Infinity: My Life with Stephen (Alma Books, 2007), og han møtte også Jane for å få innspill fra henne. Dette manuset kom til produsent Lisa Bruce, som ble slått av den nye innfallsvinkelen det ga til den berømte mannen. Hun sier:

«For meg var det sterkeste elementet i denne historien fornemmelsen av at [Stephen] aldri ville ha oppnådd det han gjorde uten en partner som Jane.»

I flere år jobbet de to produsentene for å sikre seg rettighetene til historien, og for å få både Stephens og Janes fulle velsignelse. Dette innebar å jobbe hardt for å sørge for at manuset ga en rettferdig skildring av det komplekse ekteskapet deres. «Det at de hadde gått gjennom så vanskelig terreng sammen og hatt et ekteskap som varte i flere tiår var intet mindre enn en triumf», sier McCarten. «Men når jeg skrev manuset måtte jeg gi rom for å vise humøret og frustrasjonen deres som var helt forståelig. Filmen vår hyller Stephen, men den prøver ikke å mytologisere han.»

James Marsh, som fikk Oscar for dokumentaren Man on Wire (2008), ble med på laget for å regissere. Han sier at han ble «forelsket» i den «rørende og uvanlige kjærlighetshistorien» han fant i manuset. Han så også et slektskap med Man on Wire, som også handler om en mann som trosser konvensjonelle menneskelige grenser og begrensninger. Marsh var interessert i å gi seg i kast med den klangmessige utfordringen filmen bød på: «Stephen Hawkings historie, om enn bittersøt, er ikke en tragedie, selv om … [den] har alle de rette elementene.»

Produsentene Tim Bevan og Eric Fellner hadde nylig arbeidet sammen med en av britisk films stigende stjerner, Eddie Redmayne, på suksessfilmen Les Misérables (2012). Redmayne elsket manuset til The Theory of Everything og kalte Hawking for «et håpets ikon», og han gikk inn for den unike fysiske utfordringen rollen innebar. Skuespilleren studerte beskrivelsene i Janes bok i detalj, og observerte Stephen nøye når de møttes. Han jobbet intenst sammen med en stemmetrener og bevegelsesinstruktør, og brukte også tid sammen med pasienter med motonevronsykdom.

Utfordringen skuespillerinnen Felicity Jones stod overfor, derimot, var primært av følelsesmessig art. Hun møtte Jane Hawking tidlig i prosessen og hentet inspirasjon fra disse møtene, og hun sa: «[Jane] er en som aldri ga opp. Hun viet livet sitt til Stephen, men beholdt samtidig sin egen identitet … Hva denne kvinnen utrettet!»

 

Se Movie Moments-filmklippene, som kan lastes ned fra www.damaris.org/theory, for å få hjelp til å snakke sammen om filmen. Disse filmklippene er bygget opp rundt scener fra filmen og intervjuer med stjernene, og hjelper oss å reflektere over kjærligheten, en av de sterkeste kreftene i universet, og å tenke over vår egen søken etter svar.

 

Eddie Redmayne spiller Stephen Hawking. Foto: United International Pictures
Eddie Redmayne spiller Stephen Hawking. Foto: United International Pictures

 

Spørsmål til samtale: Kjærlighetens kraft

Før dere reflekterer over disse spørsmålene, spill av Movie Moments-klippet som heter ‘The Power of Love’ som kan lastes ned fra www.damaris.org/theory

 

Estetisk

 1. Hva var din umiddelbare reaksjon på filmen? Hvilke scener synes du var særlig sterke og minneverdige, og hvorfor?
 2. Hvorfor tror du filmskaperne valgte å fokusere på Stephens forhold til Jane, heller enn andre sider ved livet hans? Hvordan er The Theory of Everything sammenlignet med andre biografiske filmer i så måte?

«The Theory of Everything utfordrer oss til å tenke over kjærlighetens kraft.»Movie Moments: The Power of Love

 1. Musikk er dypt meningsfylt for Jane Hawking. Hvordan gjenspeilet bruken av musikk i filmen dette? Hvorfor kan filmskaperne ha valgt å inkludere scener der hun synger med kirkekoret?

 

Emosjonelt

 1. Hvordan reagerte du på karakteren Jane, og på Felicity Jones’ opptreden? Hva er noen av de store vendepunktene for karakteren hennes? Hvordan utvikler og endrer hun seg i løpet av historien?

«Det var så viktig for meg å vise dybden av det Jane måtte gi.» – Felicity Jones

 1. Hva syntes du om starten på Stephen og Jane sitt kjærlighetsforhold? Hvilke sider ved det er uvanlige, og hvilke sider reflekterer de universelle opplevelsene ved å bli forelsket?
 2. Hvordan reagerte du på Janes valg om å bli værende hos Stephen etter diagnosen hans? Hva ser du for deg at kan ha foregått i tankene hennes? Hva kunne du ha følt i hennes situasjon?

 

Intellektuelt

 1. Hva mener Stephen når han sier til Jane at hennes kjærlighet til han er en «feilaktig konklusjon»? Hva kan gjøre at mennesker i vårt samfunn avskriver kjærlighet som en svakhet eller noe irrelevant?

«Selv om han prøver å avfeie dette som ‘en feilaktig konklusjon’ innser [Stephen] da at det er kjærligheten de har til hverandre som vil bli livlinen hans.» Movie Moments: The Power of Love

 1. Når de møter hverandre oppdager Stephen og Jane at de studerer forskjellige disipliner – han fysikk, hun poesi. Hva har filmen å si om måtene logikk og kreativitet kan danne motsetninger og utfylle hverandre på? Hvorfor kan det være viktig for et samfunn å verdsette dem begge?
 2. Hvilken innvirkning har Stephen sitt engasjement for sitt vitenskapelige arbeid på forholdet hans til Jane? Har intellektuelt begavede mennesker et ansvar for å vie seg til sin begavelse, på tross av prisen? Hvordan avgjør vi hvordan vi best skal balansere de noen ganger konkurrerende prioritetene arbeid og relasjoner?

«Med så liten tid igjen å leve er Stephens fremste anliggende hans arbeid – hvordan vil hjernen hans klare seg?» Movie Moments: The Power of Love

Moralsk

 1. Hvilken verdi tillegger vår kultur det å pleie andre? Hvis omsorgsroller er undervurderte, hva kan grunnen være? Som samfunn, hva slags moralsk forpliktelse har vi til å støtte de som pleier andre?
 2. Hva koster Janes hengivenhet for Stephen henne, og hvorfor tror du hun er villig til å gjøre slike offer? Hva kan gjøre noen i stand til å gi uselvisk til andre?
 3. Janes moralske besluttsomhet blir tydelig satt på prøve når Jonathan kommer inn i bildet. Hvordan finner Jane, Stephen og Jonathan ut av hvordan de skal opptre i den uvanlige situasjonen de er i? Hva slags moralske prinsipper ser ut til å veilede dem i valgene de gjør?

 

Åndelig

 1. Hva er betydningen av Janes religiøse tro i historien? Hvordan kan tro bli en kilde til trøst for en i hennes situasjon, og hvordan kan tro motivere noen til å gå ut av komfortsonen sin?
 2. Hvordan kunne Stephens liv vært annerledes hvis det ikke hadde vært for Janes støtte? Hvordan blir kjærlighet et definerende element for Jane og Stephen sitt liv sammen, på tross av utfordringene de står overfor?

«Janes kjærlighet til Stephen gjør henne i stand til å finne indre styrke, og hun kjemper utrettelig for han, selv når livet synes håpløst.» Movie Moments: The Power of Love

 1. Hvilken kraft har kjærligheten til å forandre enkeltmenneskers liv, og til og med til å forme historiens gang? Hvor kan det være mulig å se kjærlighetens kraft i aksjon i vår verden?

 

 

Foto: United International Pictures
Foto: United International Pictures

Spørsmål til samtale: På leting etter svar

 Før dere reflekterer over disse spørsmålene, spill av Movie Moments-klippet som heter ‘Searching for answers’ som kan lastes ned fra www.damaris.org/theory 

 

Estetisk

 1. Hvor mye visste du om den virkelige Stephen og Jane Hawking før du så filmen, og hvordan påvirket dette filmopplevelsen din? Hva slags unike utfordringer står filmskapere overfor når de forteller historier om virkelige mennesker?

«The Theory of Everything er basert på en sann historie, og viser virkelige mennesker som prøver å finne ut av livene sine.» Movie Moments: Searching for Answers

 1. Hva slags visuelle virkemidler bruker filmen for å gi liv til Stephens vitenskapelige teorier? Hvordan hjalp disse å formidle både selve vitenskapen og en følelse av spenning og undring over kosmos?

 

Emosjonelt

 1. Hvordan reagerte du på Stephen slik vi møter han i begynnelsen av filmen? Var det noe ved han som overrasket deg? Hva syntes du om hans første møte med Jane?
 2. Hva var din reaksjon på scenene der Stephen mottar og begynner å leve med diagnosen sin? Hvordan hjalp Eddie Redmaynes opptreden til med å formidle de motstridende følelsene hans i denne tiden?

«Stephen blir brutt ned av en lammende sykdom som gjør han ute av stand til å utføre selv helt grunnleggende oppgaver.» Movie Moments: Searching for Answers

 1. Hva syntes du om måten filmen sluttet på? Hvordan får Stephens ord om å spole tilbake tiden gjenklang i hans og Janes personlige situasjon? Hva gir de siste scenene deres emosjonelle slagkraft?

«Hva hvis jeg spolte tiden tilbake?» – Stephen Hawking, The Theory of Everything

 

Intellektuelt

 1. Hvorfor tror Stephen at vitenskap kan gi fullstendige og tilfredsstillende svar på livets ubesvarte spørsmål? Hva mener du er styrkene og begrensningene ved vitenskapen, og hva slags svar kan den tilby oss?

«For mange av oss virker det noen ganger som om livet – som Stephens doktorgrad – inneholder for mange ubesvarte spørsmål.» Movie Moments: Searching for Answers

 1. Hva er noen av de andre sentrale måtene – for eksempel gjennom kunst eller religion – som mennesker gjennom historien har prøvd å finne sin egen ‘teori om alt’ på? Hvor leter mennesker i vår kultur etter svar?
 2. Hva er noen av de viktigste «grensene for menneskelig bestrebelse» som finnes i vår verden, og hvordan kan de overvinnes? Hvordan kunne verden ha sett ut hvis flere mennesker var i stand til å nå sitt fulle potensial?

«Det bør ikke være noen grenser for menneskelig bestrebelse.» – Stephen Hawking, The Theory of Everything

 

Moralsk

 1. Hvordan, om i det hele tatt, påvirker Stephen og Jane sine motstridende syn på verden måten de behandler andre på? Mener du at Stephen sitt intellektuelle syn på tilværelsen stemmer overens med hans moralske prinsipper, og kan du gi noen begrunnelse for svaret ditt?

«Til tross for all hans intelligens, og alle hans evner til å ta fatt på store intellektuelle temaer, må han nå se noen mer grunnleggende livsutfordringer i øynene.»Movie Moments: Searching for Answers

 1. Hvordan er Stephen og Jane i stand til å finne en form for mening i møte med smerten i Stephens uførhet? Hvordan kan det faktum at «fæle ting skjer med gode mennesker» (og motsatt) påvirke vår følelse av mening i livet?

 

Åndelig

 1. Hva skjer når vårt «velordnede» syn på verden blir satt på prøve eller forstyrret av hendelser som skjer i livene våre? Finnes det noen teori eller filosofi som kan hjelpe oss å akseptere lidelse og det tilsynelatende kaoset som livet er?

«Stephen forsøker å svare på disse store spørsmålene. Det virkelige liv nekter imidlertid å følge spillereglene hans.»Movie Moments: Searching for Answers

 1. Hvorfor tror du at Stephen forsøker å finne en teori om alt, og i hvilken grad er leting etter en større mening i livet en universell menneskelig trang? Hva kan denne trangen fortelle oss om den menneskelige natur?
 2. Tror du det er mulig å finne meningen med livet, og hvorfor/hvorfor ikke? Hvordan kan det å finne en form for mening være til hjelp for å gi oss håp?

«Hvor fælt livet enn kan virke, der det er liv, er det håp.» – Stephen Hawking, The Theory of Everything