Tom Arne Møllerbråten: ”Imagine Heaven” – Hvordan C.S. Lewis tenner vår lengsel etter Guds fremtid

For mange i dag vekker «himmelen» ikke mye engasjement. I dette seminaret er temaet C.S. Lewis’ beskrivelser av det kristne håp, og hvordan han både møter våre spørsmål og tenner våre lengsler.  Seminaret legger ekstra vekt på Lewis’ klassiske bok Den store skilsmissen

Tom Arne Møllerbråten er lærer ved Sagavoll folkehøgskole og forfatter til bl.a. Tro under tvil. Tanker fra en kristen skeptiker. Dette seminaret ble holdt på Veritaskonferansen 2023.