Ville verden vært et bedre sted uten religion?

DEBATT: Hva skal vi egentlig med Gud? Fører ikke religion bare til krig, vold og elendighet? I denne debatten møter vi humanisten Gunn Hild Lem og den kristne apologeten Stefan Gustavsson.

 

Debatten fant sted i Kristiansand 24.april, 2014 og var et fellesarrangement av Human Etisk Forbund og NLA Mediehøgskolen Gimlekollen.