Anbefalte bøker - bestill her

En liste over bøker som vi i Damaris anbefaler på det varmeste. Tema: apologetikk, kulturanalyse, formidling og livet som kristen.

Bestillingsskjema finner du ved å klikke på boktittelen. Faktura blir tilsendt sammen med boken.

Skeptikerens guide til Jesus – del 2

Stefan Gustavsson (249,-)
Hvem var egentlig Jesus fra Nasareth? Hvem trodde disiplene at han var, og hvem trodde han selv at han var? Og hva var det egentlig som skjedde til slutt, forble han død eller skjedde det faktisk en oppstandelse?

Skeptikerens guide til Jesus – del 1

Stefan Gustavsson (249,-)
Har Jesus fra Nasaret eksistert? Hvilke kilder skal vi stole på? Dette er en reise gjennom populærkulturens mange teorier og myter om Jesus, helt tilbake til det første tilgjengelige kildematerialet.

Livet – hva er vitsen?

Krish Kandiah (149,-)
Hvem skal jeg være i dag? Hva er det meningen jeg skal gjøre? Hvorfor er jeg så forvirra? Hva i all verden er det som skjer? På en kreativ, engasjerende og troverdig måte kopler forfatteren de store livsspørsmålene til Bibelens store fortelling.

Disippel foran tv

Nick Pollard og Steve Couch (169,-)
Hva gjør disipler når de ser tv? Er tv en trussel for troen? Hva betyr det å være en disippel når du ser tv? Denne boken tar slike spørsmål på alvor, og hjelper kristne til å møte film og tv med et åpent, men våkent sinn.

Ut av saltbøssa – evangelisering som livsstil

Rebecca Manley Pippert (149,-)
«Kristne og ikke-kristne har noe felles, vi har alle et anstrengt forhold til evangelisering.» Med historier, bibelske referanser og sunn fornuft, viser Rebecca Manley Pippert hvordan man kan ha en avslappet og entusiastisk holdning til å dele troen sin med andre.

Focus – the art and soul of cinema

Tony Watkins (175,-)
Folk elsker film. Denne boken lærer oss å virkelig sette pris på film, mer enn bare overfladisk underholdning. Og den oppmerksom på det budskap som serveres, og hjelper oss å relatere det til evangeliet om Jesus Kristus.

Manus for livet?

Margunn Serigstad Dahle og Lena Skattum (298,-)
Manus for livet? viser hvorfor og hvordan film er relevant i trosopplæringen. Her gis konkrete tips til hvordan film kan brukes slik at barn, unge og voksne stiller spørsmålet"Hvem skriver manus for livet mitt?"

Troverdig tro

Morten Dahle Andersen (49,-)
En antologi om apologetikk skrevet av 20 kvalifiserte og engasjerte mennesker.

Gud?

Tim Keller (149,-)
Keller tar opp hva alle kan slite med av tvil og vantro, motforestillinger og intellektuelle utfordringer i møte med gudstro og kristendom. Keller viser blant annet til litteratur og filosofi, fornuftsbaserte resonnementer og samtaler med moderne newyorkere.

Tre teorier om alt

Ellis Potter (129,-)
Vår tid domineres av tre verdensbilder som svarer ganske ulikt på disse spørsmålene. Presist og kortfattet forklarer Potter det unike håpet hvert verdensbilde gir.

Teenagers: Why do they do that?

Nick Pollard (175,-)
Pollard ser på endringer som er skjedd i vestlig kultur og filosofi de siste årene og forklarer hvorfor tenåringer oppfører seg som de gjør. Han gir også råd om hvordan voksne kan kommunisere bedre med tenåringene og påvirke dem på en positiv måte.

Snakk om tro – med hode og hjerte

Nick Pollard (199,-)
Er det vanskelig å dele troen på Jesus med andre? Denne boken gjør det kanskje litt mindre vanskelig. Her finner du en rekke strålende refleksjoner og gode praktiske tips.

Ganske enkelt kristen

Tom Wright (218,-)
Wright presenterer en grunnleggende argumentasjon for kristendommen ut fra det utgangspunkt at leseren ikke har noen kunnskap om - eller kanskje til og med har sterke motforestillinger til - religion generelt og kristendom spesielt.

Svar Skyldig?

Bjørn Are Davidsen (98,-)
Boken tar for seg innvendinger mot kristen tro fra ateister som Sam Harris, Christopher Hitchens og Richard Dawkins.

Kristen med god grunn

Stefan Gustavsson (175,-)
Her presenteres noen av de viktigste argumentene for kristen tro, og boken tar også opp de klassiske innvendinger som spørsmålet om Gud og det onde, vitenskap og tro, og Bibelens troverdighet.

Gjør som Gud – bli menneske

Stefan Gustavsson (198,-)
Fører åndelighet mennesker bort fra verden? Eller fører åndelighet til en dypere forståelse av verden? Denne boken gir et helhetsbilde av hva det innebærer å være kristen – en slags moderne troslære.

Saving Sex

Trevor Stammers og Tim Doak (98,-)
Sier kristne bare «nei, nei, nei» når det kommer til sex? Forfatterne vil avlive myten om at kristne har et negativt forhold til sex, og heller si at sex er helt fabelaktig når det er satt i riktig kontekst.