fastelavn askeonsdag

Askeonsdag og faste

 

«Fasten er sjelens åndelige vår» sa kirkefader Johannes Krysostomos. Det engelske ordet for faste er da også «lent», som kommer fra det gammelengelske ordet for «våren». 

Hva om vi kunne ha dette perspektivet på fastetiden som jo innledes i dag, på askeonsdag? Hva om de 40 dagene fram mot påske kunne bli en tid der vi kommer nærmere Jesus, han som er selve sentrum i påskedramaet? 

«Skriv deg Jesus på mitt hjerte, du min konge og min Gud», synges ofte på katolikkenes askeonsdagsmesse. Der blir det også tegner et askekors på pannen. I Bibelen er et merke på pannen et symbol på eierskap, påpeker Ragnhild H. Aadland Høen i sin blogg. Når du har korsets tegn på pannen, symboliserer det at du tilhører Jesus Kristus, som døde på korset. 

Mens askekorset tegnes, leser presten enten «Vend om, og tro evangeliet!» eller «Kom i hu, menneske, at du er støv og skal vende tilbake til støv». En frigjørende sannhet, midt i det dystre. For tenk; Gud møter oss i vår ringhet med kjærlighet og nåde! 

Det var dette som skjedde da Jesus døde på korset – og ble reist opp fra graven, i triumferende seier som gir nytt liv! Og fastetiden er forberedelsestid til å minnes nettopp dette. Fokusere på det viktigste midt i alt det viktige. Oppdage at fastetid er nådetid. Tid for å søke Jesus, igjen eller for første gang.

Andakten er en del av en andaktsrekke knyttet til faste som også blir publisert i avisen Fædrelandsvennen.