faste

Faste til hva?


Faste fra – og faste til! Den kristne fasten handler først og fremst om å faste til noe. Å faste fra noe, gir oss hjelp til å vende blikket til noe som er viktigere. 

Som vi pekte på i gårsdagens andakt, er det ikke minst aktuelt å fokusere på «øyets faste» i vår mediehverdag. I sin fastebok med nettopp denne tittelen, tar den danske teologen Svend Bjerg utgangspunkt i hvordan våre synsvaner har endret seg dramatisk fra middelalderens fokusering på få og viktige bilder til vår tids mylder av digitale synsinntrykk. Bjerg trekker fram ulike sider ved «øyets faste» – en faste som gir blikket en annen retning. 

Ett av blikkene handler om solidaritet og at vi ser hverandre. En utadvendt og aktiv faste, slik også Kirkens Nødhjelp illustrerer ved sin årlige fasteaksjon, med bakgrunn i profeten Jesajas ord om «å løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker, å dele ditt brød med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus» (58,6-7). Et kjærlighetens blikk, altså. 

Og dette kjærlighetens blikk er dypest sett et gjensvar på den dype kjærligheten vi møter når vi vender blikket mot meningen med Jesu lidelse og død. Dette store mysteriet som bringer forsoning til alle som tror. Ja, bare ved å rette blikket dit, kan fasten få sitt rette fokus.

Andakten er en del av en andaktsrekke knyttet til faste som også blir publisert i avisen Fædrelandsvennen.