Elf

Elf

I Elf handler jul om den gode stemningen og at alle skal være snille og glade. Kjenner du deg igjen i den beskrivelsen av julen?

Når julenissen kommer innom et barnehjem en sen julaften, oppdager han ikke at en liten gutt krabber inn i gavesekken hans. Dermed følger Buddy (Will Ferrell) med ham tilbake til Nordpolen, og blir fostret opp som en alv der. Selv om han skiller seg ut, er det først når han overhører en samtale som voksen at det går opp for ham at han ikke hører hjemme i denne verdenen. 

Dermed reiser han for å finne sitt opphav. Buddy oppdager at moren er død, men faren er fortsatt i live. Faren bor midt i New York City, men vet ikke at han har en sønn før Buddy står på døren. Det blir et kultursjokk av de store, her er så mye Nordpolen aldri lærte Buddy. Det er duket for masse komedie når en voksen mann oppfører seg som et barn og i fullt alvor mener at han er en alv. Likevel kommer han langt med godt humør og en usvikelig tro på at mennesker alltid vil velge det gode.

Elf er aldri innom juleevangeliets budskap. Her handler jul om å finne den gode stemningen og at alle skal være snille og glade. Ikke så ulikt det julen er for mange nordmenn. Nettopp derfor er det fint å se Elf i familien og snakke sammen både om alt det fine vi vil bekrefte, men også om det vi savner og om det som må utfordres ut fra kristen tro. 

Det er noe sårt og vakkert ved Buddys leting etter hvor han hører hjemme. Historien spiller på at vi alle har behov for å høre til og å bli elsket. Bibelen forteller hvorfor; vi er skapt til å leve i felleskap med Gud og med hverandre. Dypest sett er det derfor bare Gud som kan fylle dette behovet.

Buddy illustrerer også nydelig hvordan barnlig tillit kan se ut. Og når julenissen sier at tro handler om å sette sin lit til noe man ikke kan se, går tankene til Hebreerbrevet 11. Men julenissen behøver at mennesker tror på ham for at han skal kunne gjøre jobben sin. Slik er ikke Gud, han er den samme uansett.

Julenissen fører en liste med «snille» og «slemme». Men filmens budskap er at alle slemme har mulighet til å bli snille og havne på rett liste. Bibelen forteller oss at ingen har fortjent plass på listen over dem som er rettferdige. Men da Jesus ble født, var det nettopp for at Gud ville gi oss en ny sjanse. Når vi tror på Jesus, har vi fått en plass og trenger ikke være redde for å falle ut av «listen» – selv om vi ikke greier å være snille hver dag. 


Spørsmål til samtale

  1. Hva likte du best med filmen? Hvorfor? 
  2. Hvorfor er det så viktig for Buddy at alle skal være snille?
  3. Hva synes du om måten Buddy møter andre på? Er han mest rar? Mest snill? Hva skjer med dem som møter ham?
  4. «Christmas spirit is about believing, not seeing», sier julenissen. Hva tror du han mener? Jesus sier noe av det samme om seg selv i Johannes kapittel 20. Hva mener han med det?
  5. Hva er forskjellen på å tro på Gud og å tro på julenissen?