Håpets Herre


Jubelrop på palmesøndag – og jubelrop på påskedag. Men for en forskjell i klangen! Påskedagens jublende glede har en klangbunn uten like. Hører du den? 

La oss følge oppfordringen Eyvind Skeie gir denne siste dagen i vår uke med 316 salmer og sanger før håpets høytid setter inn. La oss dvele ved budskapet om håpets konge, håpets måltid, håpets kors og håpets anker, og juble over budskapet om håpets Herre:


Jesus Kristus er oppstanden! 
Rop det glade budskap ut!
Han steg fram fra gravens fengsel,
la oss juble for vår Gud!
Storverk har vår Frelser gjort.
Han har åpnet himlens port. 

Du som satt i sorg og lengsel,
reis deg opp og spring av fryd!
Se, den sol som jager mørket,
fyller alt med jubellyd.
Dødens makt har Jesus brutt,
og dens herskertid er slutt.

Høy og klar skal salmen tone,
prise Ham, vår Frelser sterk!
Han har kalt oss ut av mørket,
det er hans forløsningsverk.
Han som hang på korsets tre,
har vi levende fått se.

Jesus Kristus, du som sitter
ved Gud Faders høyre hånd.
La din menighet på jorden
eie kraften fra din Ånd.
Herre, la din kirke bli
levende og glad og fri! 
Andakten er en del av en andaktsrekke også publisert i avisen Fædrelandsvennen, som er knyttet til uken før påske.