Hva er dyrets merke?


Johannes Åpenbaring er en av de vanskeligste bøkene å tolke i Bibelen. Denne boken handler først og fremst om at Jesus er seierherre og at dette er en trøst til de kristne som opplevde og fortsatt opplever stor forfølgelse og vanskelige utfordringer. Men den er også fylt med bilder og symboler som kan være vanskelig for oss å forstå i dag. Dyrets merke og tallet 666 er eksempler på nettopp dette. Kan vi komme nærmere hva de betyr?  

Gjennom historien er det kommet mange forslag til hva dyrets merke kan være. Reformatoren Martin Luther mente dyret var Paven. Den katolske kirke svarte med å anklage Luther for det samme. I nyere tid har det vært flere spekulative forslag som knytter dyrets merke til for eksempel strekkoder på varer, internett, en chip som kan plasseres i mennesker som gjør at man kan identifisere seg selv og kjøpe ting, og nå nylig til covid-19 og til vaksinen. Forslagene er mange, og det er det naturlig at man lett kan bli forvirret i møte med det som er ukjent. 

Dyrets merke og dets tilhørende tall 666, er beskrevet i Johannes Åpenbaring kapittel 13. Her står det om et merke som festes på pannen eller høyre hånd hos dem som tilber dyret.

Tallet som er knyttet til Dyret blir også beskrevet i samme kapittel. Tallet 666 er gitt nesten som en gåte, for at tilhørerne skal kunne regne seg frem til hvem som er dyret. Videre i kapittel 14 blir det beskrevet at dem som tilber dyrets merke ikke tilber Gud, og at det dermed fører til fortapelse for dem. Siden tilbedelsen av dyrets merke blir omtalt med et stort alvor over seg, og siden det er flere forslag til hva det kan være, er det kristne som frykter for dyrets merke og som til og med kan være redde for at de også har tilbedt det. Jeg tror ikke du som kristen behøver å frykte dette.  


Gud er god, og har ikke skjulte betingelser i relasjonen med ham 

Rett før «lockdown» traff Norge i mars 2020 var jeg på fotballtur med noen av mine kompiser i England. Vi bestilte billetter med Ryanair, siden det var de som var billigst. Det jeg ikke visste, var at i betingelsene for flybillettene var det skjulte «feller», skrevet med liten, nesten uleselig skrift. Disse førte til både overraskelse og fortvilelse da jeg ankom flyplassen i Sandefjord. En av de skjulte betingelsene var at man måtte sjekke inn minst 24 timer før avgang, for å unngå å betale en avgift på rundt 600 kroner. Retningslinjene for bagasje var også helt annerledes enn normale flyselskap – noe som var skjult for oss da vi bestilte billettene. De lokket altså med billige billetter, men la ut «feller» som var godt gjemt for oss, og som både overrasket og ledet til fortvilelse.  

Gud er ikke slik. Gud er god, full av kjærlighet og ønsker at alle mennesker skal kjenne ham og leve med ham. Det er uforenelig med Guds kjærlighet å tenke at han skal tillate slike feller, eller enda verre: at han selv legger ut feller som er skjult for oss mennesker og som ødelegger vår gudsrelasjon. I kristen tro er det ingen betingelser med små bokstaver, umulig for oss mennesker å vite om. Skrevet i pannen på kristne er ikke dyrets merke, men Guds navn (Johannes Åpenbaring 14,1). At Jesus seirer over døden, er et av hovedaspektene i den siste boken i Bibelen. Denne seieren er vunnet for oss, og vi tar del i den. «Frykt ikke», som Bibelen minner oss på gjentatte ganger, gjelder også i dette.  


Jon, nå har du snakket mye rundt grøten, hvem er dyret? 

Ja, du har rett, jeg har gått mye rundt grøten nå – men Gudsbilde er viktig bakgrunn for å kunne avvise mer spekulative forslag på hva dyrets merke er. Den observante leser av det trettende kapitlet i Johannes Åpenbaring får med seg at det oppmuntres til å «regne ut dyrets tall, fordi det er et menneskets tall, og tallet er 666» (Joh Åp 13,18). Her blir det altså lagt frem en ledetråd til gåten om dyret, nesten som om du spør meg om et hint når jeg ber deg gjette om hvem jeg traff i byen i går. Hva menes med å regne ut dyrets tall? 

I møte med tallet «666» har noen foreslått at 6 er et ufullkomment tall, som ikke når opp til de fullkomne tallet 7, og at det dermed ligger en symbolsk betydning i dette. Dette er et vanlig og godt forslag. Poenget er at tallet 777 representerer hellighet og perfeksjon, og tallet 666 er et avvik – altså signaliserer ondskap. Jeg regner dette som et godt alternativ og det utelukker ikke forslaget om at Keiser Nero er dyret, som jeg kommer med lenger nede i teksten.

Andre, som Ireneus, en av de tidlige kirkefedrene, turte ikke å si noe tydelig om hvem dyret var/er i frykt for å anklage feil person. Forståelig nok! Det er en god idé å være ydmyk i møte med Bibelen og ulike tolkninger. 

En ledetråd som kan fortelle oss noe verdifullt er å se på hvem som var mottakerne av Johannes Åpenbaring. De originale leserne av denne boken var sju kristne menigheter i Lilleasia (dagens Tyrkia-område), bestående av jøder og grekere. Vi vet at både jødene og andre folkeslag drev mye med det som kalles gematri. Gematri betyr at man gir bokstavene i alfabetet en tallverdi, slik som vi noen ganger gir bokstaven A tallet 1, B er 2 osv. I stedet for å snakke om 1 Petersbrev, brukte de heller «Petro Alpha» (Alpha er den første bokstaven i det greske alfabetet – det samme gjelder hebraisk, med «Alef» som er den første bokstaven i det hebraiske alfabetet). Det er også nesten på samme måte som vi snakker om romertall (V = 5, X = 10 osv.) 

I lys av at dette var en veletablert praksis for mottakerne av Johannes Åpenbaring, er det legitimt å tenke at dette er metoden forfatteren oppmuntret dem til å bruke. Dette har ført til at mange teologer i dag foreslår Keiser Nero som dyret, og hvis tilbedelse av førte til at de ble merket med dyrets merke, og ledet til fortapelse for mennesker i Romerriket. Keiser Nero var en grusom og fryktinngytende keiser i det første århundret som forfulgte og drepte de kristne. Nero krevde å bli tilbedt som en gud, og ønsket at folket skulle brenne røkelse for ham i templene. Fulgte man Nero, fulgte man også forfølgelsen av de kristne. Tilba man Keiser Nero, tilba man ikke Gud. 

Det finnes to ulike måter å skrive «Keiser Nero» eller «Nero Caesar» på på hebraisk. Den ene av skrivemåtene vil ved å bruke gematri føre til nummeret «666», den andre skrivemåten leder til «616». At en av skrivemåtene kan føre til tallet 616 kan ved første øyekast tyde på at keiser Nero er et galt forslag – men faktisk gjør dette det bare mer troverdig at det er Keiser Nero som er dyret! For å forstå hvorfor, må vi også vite litt om hvordan Johannes Åpenbaring er blitt bevart. Vi har ikke det originale dokumentet Johannes skrev, men vi har ganske mange tidlige og gode kopier. I mange av disse kopiene ble tallet 666 brukt i disse versene – men det finnes også noen kopier hvor det blir brukt 616 (f.eks den tidlige papyrus-biten p115, blant flere). 

Det kan altså virke som at de første kristne allerede hadde løst gåten; for dem er dyret keiser Nero. Derfor ser vi at noen velger å skrive 616, og andre skriver 666. Begge deler er jo tall utledet fra de to ulike måtene å skrive «keiser Nero» på hebraisk. Det er derfor svært nærliggende å identifisere Nero som «dyret» beskrevet i Johannes Åpenbaring. Men, slik som flere steder ellers i Bibelen kan en tekst ha flere forskjellige betydninger. Det betyr at det er mulig å tolke flere ting ut av denne teksten, for eksempel at forfatteren ønsker å få frem at dyret representerer ondskap. Siden 777 er tallet for perfeksjon og hellighet er 666 et avvik av dette. Dette er en vanlig tolkning mange teologer fremmer i dag. Disse teoriene er ikke gjensidig utelukkende, jeg tror vi fortsatt kan påstå at Nero er dyret med stor frimodighet.


Skal kristne frykte dyrets merke? 

Vi kan altså si at det ikke er noen grunn til å tro at vi skulle bli lurt til å tilbe et merke. Det er heller ingen grunn til å tro at vi skulle bli lurt av selve merket, som for eksempel en chip, en strekkode eller en vaksine. Ingen av disse ødelegger for vår relasjon til Gud. Vi har på den annen side gode grunner for å knytte «dyrets merke» til keiser Nero, som levde i perioden før Johannes Åpenbaring ble skrevet. Å tilbe dyrets merke i form av å tilbe keiser Nero var en helt bevisst avvisning av Gud. I den grad det å tilbe dyrets merke har en overføringsverdi til vårt samfunn i dag handler dette altså ikke om en mer eller mindre tilfeldig gjerning, men en klar og tydelig avvisning av Gud og hans tilgivelse.

Selv om mange gjerne tenker at keiser Nero er personen som beskrives som «dyret» i Johannes Åpenbaring kan man også være åpen for at liknende skikkelser kan komme i moderne tid. Det kan for eksempel være som en statsleder som tvinger mennesker til å tilbe seg selv eller et system, og frasi seg troen på Gud. Men uansett hvordan man snur og vender på det, så må tilbedelsen av dyrets merke nødvendigvis innebære en avvisning av Gud. En avvisning av Gud innebærer en bevisst og tydelig handling hvor man gjør det klart at man ikke vil ha noe med Gud å gjøre. Jesus sier i Johannes 6 at den som kommer til ham, vil han aldri støte bort (v. 37.) Gud er god, han elsker deg og ønsker å ta deg imot med åpne armer. Ingen av dem som går til Gud, vil han støte bort. 


For mer om dette, se for eksempel Craig S. Keener: The NIV Application Commentary: Revelation