Dead to me

Tro meg, jeg er allerede slått ned

Sitat:

– I tilfelle en ikke-eksisterende Gud slår meg ned? Jeg står ved min døde manns minnested i en veikant. Tro meg, jeg er allerede slått ned.


Tema:
Det ondes problem, synkretisme, himmel, straff, død, lidelse, håp, trøst, mening

Bakgrunn:

Dead to me er en ny serie på Netflix som i første omgang består av én sesong. Her møter vi Jen Harding (Christina Applegate), en sørgende enke som nylig mistet sin mann svært brått. Han ble påkjørt på joggetur, men sjåføren stanset ikke for å hjelpe ham og han døde alene. Jen takler det hele med sin sedvanlige blanding av sarkasme og sinne, og er fast bestemt på å finne sjåføren som påførte henne og barna et slikt forferdelig tap uten å stå til rette for det. 

I en sorggruppe møter hun Judy Hale (Linda Cardellini), en vennlig, åpen kvinne. De finner hverandre i sorgen, men vennskapet blir satt på harde prøver når det viser seg at Judy holder på mer enn én hemmelighet. Det var nemlig Judy som kjørte på Jens mann. Vennskapet er et forsøk på å «make amends», å kompensere for noe av det Jen mistet. 

Sitatet er fra innledningen til episode seks, der Jen er oppgitt over at folk plasserer blomster, bamser og bilder ved stedet hennes mann ble påkjørt. Det er ikke slik at dette stedet betydde noe for ham, mener Jen. Særlig er hun opprørt over at noen alltid må komme med et kors. Han var ikke religiøs, så korset vil ikke hjelpe noe som helst. Judy, som er langt mer åpen for at det finnes mye mellom himmel og jord, mener at korset bør stå for sikkerhets skyld. Kanskje tenker hun mer på om det finnes håp for sin egen del, hun som lengter etter oppgjør og tilgivelse.

Forslag:

Sitatet kan brukes til å snakke om at mange velger bort Gud fordi det er vanskelig å skjønne at han kan tillate så mye smerte i verden dersom han både er god og allmektig, altså i stand til å gjøre noe med det onde. C. S. Lewis oppsummerer dette i The Problem of Pain: «Dersom Gud var god, ville han gjort sine skapninger perfekt lykkelige, og dersom han var allmektig, ville han være i stand til å gjøre som han ønsket. Men skapningene er ikke lykkelige. Derfor mangler Gud enten godhet eller makt, eller begge deler.» 

Hvordan snakker vi sant om lidelse og smerte? Hvordan kan vi møte mennesker med respekt og klokskap midt i det som er uforståelig? Hvordan kan vi peke på Gud, hele hans vesen og hans allmakt og allvitenhet, til en som ikke opplever at Gud ser eller bryr seg – eller i det hele tatt finnes? 

Lewis tilbyr ikke en komplett løsning på det ondes problem. Tvert i mot, han argumenterer for at vi ikke kan forvente å forstå fullt ut hvorfor Gud tillater det onde. «Dersom Gud er visere enn oss, må hans dømmekraft være forskjellig fra vår i mange ting, ikke minst i forhold til godt og ondt. Hva som synes godt for oss kan derfor ikke være godt i Hans øyne, og hva som synes ondt for oss, kan være ikke ondt.». 

Hos noen kan vi også se at det er en motsetning i tankerekken: Den Gud som de føler har rammet dem urettferdig eller ikke ser dem, er den Gud de ikke vil tro på. Men man kan ikke både si at man ikke tror på Gud og være sint på ham samtidig. Det er derimot mange eksempler i Bibelen på at man opplever det vanskelig å tro på Gud midt i smerten. Det er heller ikke vanskelig å finne at flere setter ord på et sinne mot Gud. Det bør påvirke den som lytter til mennesker som lider, slik at man ikke møter dem med lettvinte løfter eller forsikringer. 

Spørsmålet mange ofte stiller midt i det vonde er ikke bare «hvorfor», men «hvorfor meg». Tragedier åpenbarer så tydelig for oss at vi ikke har kontroll på vårt eget liv, og det er en smerte som kommer i tillegg til det som alt er vondt. Det er ofte like mye et sjelesørgerisk spørsmål som et filosofisk.

Hvilket Gudsbilde beskriver Jen? Er det ikke en Gud som opererer med øye-for-øye, en Gud som straffer den som ikke tror, en Gud som krever tegn og symboler, en sint Gud? Les gjerne Bjørn Hinderaker om Gud som selve problemet.

Har Jen rett når hun sier at korsets symbol ikke er respektfullt mot den døde som ikke var «religiøs»? Eller har Judy rett når hun sier at det er best å holde seg inne med en eventuell Gud, i tilfelle han finnes? 

Sitatet kan også brukes til å snakke om gode grunner til å tro at Gud eksisterer. Hør gjerne Troende i trøbbels podcastepisode Finnes det gode grunner til å tro på Gud, eller les oppsummeringen av John Lennox´tre poeng om Hvorfor tro på Gud i en naturvitenskapelig verden.

Bibelvers:

1 Kong 14,9 (Jeroboam vender ryggen til Gud, og Gud fører derfor ulykke over hans hus)

Sal 22,1-3 (Hvorfor har du forlatt meg, Gud?)

Sal 35, 17-18 (Hvor lenge vil du se på min lidelse?)

Jes 5,20 (Ve den som kaller det onde godt og det gode ondt)

Joh 16,33 (Lidelse hører til i denne verden, men Jesus seiret over verden)

Gal 6,2 (Bær byrdene for hverandre)

Åp 21,4 (En dag skal alle tårer tørkes)