Hvorfor kom Jesus til jorda?

ANDAKT: En ti minutts andakt med filmklipp fra «Narnia: Løven, heksa og klesskapet» Målet med andakten er å utfordre folk til å tenke over hvorfor Jesus kom til jorden – og gjøre opp sin egen mening om hvem Jesus er.

 

Deler av andakten er hentet fra boken «Manus for livet?» som handler om bruk av film i formidling av kristen tro.

 

Av og til har jeg tenkt på at juleevangeliet – fortellingen om at Jesus blir født i en stall, og at det er engler, hyrder og vismenn der – kan høres litt ut som et eventyr. En gang for lenge, lenge siden ble verdens frelser født. Hvordan kan vi egentlig vite at det har skjedd? At det ikke bare er en koselig fortelling som det blir laget mange julespill om?

Jeg vil gjerne vise dere et filmklipp som handler om valget mellom å tro på det noen forteller – eller ikke.

I filmen Legenden om Narnia: Løven, heksa og klesskapet, opplever Lucy å komme til landet Narnia – gjennom et klesskap. Hun lekte «gjemme og lete» med søsknene, og da hun gjemte seg i klesskapet havnet hun plutselig i en skog med snø. Der møtte hun Mr. Tumnus, en faun som ser ut som han er halvt menneske og halvt dyr. Lucy ble med han hjem og fikk te av ham. Tumnus fortalte om landet Narnia, og at den hvite og onde heksa Jadis har kastet en forbannelse over landet som gjør at innbyggerne må leve i evig vinter.

Da Lucy kom tilbake til søsknene gjennom klesskapet oppdaget hun at det bare hadde gått noen sekund – selv om det kjentes ut som hun hadde vært borte i flere timer.

Vi skal se et klipp fra filmen der Lucy kommer tilbake fra Narnia, og prøver å forklare hvordan landet Narnia er til søsknene.

 

THE CHRONICLES OF NARNIA: THE LION, THE WITCH AND THE WARDROBE
Lucys første møte med Narnia. Foto: SF Norge.

 

Start: 0:22:48 (Lucy og Tumnus kommer tilbake til gatelykta)
Stopp: 0:25:28 (Lucy lukker igjen dørene til klesskapet)

Varighet: 2 minutt og 40 sek

OBS: Tidene kan variere litt alt etter hvilken avspiller du bruker. Disse tidene er hentet fra Windows Media Player.

 

Lucy hadde vært i Narnia og visste at landet eksisterte. Men søsknene hennes trodde hun bare diktet. Det kan virke som det er enklere for Lucy å tro at Narnia finnes – siden hun har vært der selv. Søsknene må velge om de stoler på det hun seier – siden de ikke har vært i Narnia selv. De må dermed vurdere om Lucy er troverdig. Brukte hun ellers å være ærlig eller diktet hun ofte opp historier? Ville hun bare ha oppmerksomhet – eller fortalte hun om noe hun faktisk hadde sett?

Det er lett å avvise ting fordi det er noe fremmed – og virker usannsynlig. Men at noe er fremmed eller virker usannsynlig er jo ikke bevis for at det ikke fins. Det ville være som en person som aldri selv har sett en sjiraff, men som får forklart hvordan en sjiraff ser ut og svarer til det: «Noe slikt finnes ikke!»

En av grunnene til å tro på juleevangeliet – og Bibelen – er at det er plassert i en historisk sammenheng. I evangeliet etter Lukas, kapittel 2, står det ikke for lang, lang tid siden – slik det gjør i begynnelsen av eventyrene, men det står: «Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivning ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria.» Andre historikere, som Josefus og Tacitus, nevner også Jesus. Det er liten tvil om at Jesus var en historisk person som levde på jorda.

I klippet fra Narnia-filmen så kan det fremdeles virke som om det var lettere for Lucy å tro at Narnia fantes fordi ho hadde vært der og erfart at landet eksisterte. Mange begrunner troen på Gud med at de har erfart at Han finnes med forskjellige typer erfaringer – for eksempel:

Erfaringen av storheten og skjønnheten i universet – undringen over å se på stjernehimmelen en kveld
Erfaringen av at Gud er med i hverdagen, og at man kan snakke med Gud
Erfaringen av at Gud forandrer liv; han setter fri, gir nytt håp, ny start og nye fellesskap
Erfaringen av å bli leda av Gud og få svar på bønner

Jeg kunne nevnt flere eksempel, og for de som er interessert kan jeg anbefale å lese vitnesbyrd fra forfulgte kristne på Åpne Dørers nettside.

Med dette vil jeg utfordre til å tenke på Jesus i julen – ikke bare som barnet i krybben – men også på hva som var grunnen til at han kom til jorden. Det er utrolig å tenke på at hyrdene, vismennene, Maria og Josef – stod ansikt til ansikt med Gud – der de så på Jesusbarnet.

I Bibelen, Kolosserne kapittel 1, vers 15, står det om Jesus: «Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte.»

Videre i vers 19-20 står det: «For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig, og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv, det som er på jorden, og det som er i himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset.»

I de kjente versene i det som kalles den lille Bibelen står det: «For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» (Joh 3, 16)

Ikke la den julen her gå forbi uten at grunnen til at vi feirer jul blir undersøkt – og at du gjør deg opp en egen mening som svar på spørsmålet Jesus stilte til disiplene: «Hvem sier dere at jeg er? »

God jul!