Filmtips til filmkveld

 

Vi i Damaris Norge (som SnakkOmTro er en del av) har ikke fokus på spesifikt «kristne» filmer. Vår oppgave er å gi hjelp til å oppdage hva vanlige filmer, serier og musikk formidler av verdier og livssyn, for deretter å vurdere i hvilken grad budskapene stemmer eller ikke stemmer med Bibelen. Vi ønsker altså at unge og eldre skal bli bevisste på å stille kritiske spørsmål til hva de egentlig ser og hører daglig – de fleste av oss er jo storforbrukere av media i en eller annen form. Det hender likevel at vi i forbindelse med høytider eller spesielle premierer trekker frem filmer som hjelper oss å male Bibelens budskap.

Respekt

Filmene kan skaffes på f.eks biblioteket,  iTunes eller Netflix. Vi oppfordrer til å vise respekt for rettighetshavere og lovverk, husk å sjekke om din sammenheng har lisens eller rettighet til å vise film. Les gjerne også om å holde frem både respekt for Bibelen og for kulturen.

Ulike verktøy

På siden vil du finne ulike hjelpemidler: artikler, studieguider, bakgrunnsmateriell til bruk av film og også tips til filmkvelder med forslag til konkrete filmer, gjennomføring og samtaletips. Ikke alle filmene har like mye materiell knyttet til seg, men alle filmene som finnes under denne fanen er filmer vi mener tar opp viktige spørsmål og har god filmteknisk og fortellermessig kvalitet. Se alltid gjennom filmen eller les deg opp på forhånd for å sikre at den møter målgruppen.

Tips til deg som leder

Ha gjerne disse spørsmålene i bakhodet når du skal snakke med unge om film, verdier og påvirkning:

—Hva liker jeg her – og hvorfor?
—Hva godt gjør dette meg?
—Hva lar jeg meg underholde av?
—Hva tillater jeg meg å le av?
—Hva kan bekreftes ut fra kristen tro?
—Hva står i motsetning til kristen tro?

Hentet fra boka Manus for livet? Film som verktøy i trosopplæringen, IKO/Damaris Norge.