Grill en kristen følelser

Hvorfor skal jeg tro når jeg ikke føler at jeg trenger det?


Trenger jeg å tro i det hele tatt? Kan jeg ikke bare stole på det vitenskapen sier? Og hva med følelsene mine, kan jeg egentlig stole på dem?

Samtale med Ingvild Thu Kro.

EKSTRA RESSURSER

Hør Lars Dahle: Er tro bare et subjektivt valg? Prøver du å overtale meg til å bli kristen?

Why faith? Hør Michael Ots, evangelist og apologet som underviser på universiteter. Hva er egentlig tro? Er det det du behøver når du ikke har bevis for noe? Eller er det å tro på noe på tross av bevis og argumenter? Kan man ikke respektere tro?

https://open.spotify.com/episode/55h9twF6yXy3HzqvNVk9fU?si=57280a1c69134fd1 https://open.spotify.com/episode/55h9twF6yXy3HzqvNVk9fU?si=57280a1c69134fd1