Trenger jeg å tro i det hele tatt? Kan jeg ikke bare stole på det vitenskapen sier? Og hva med følelsene mine, kan jeg egentlig stole på dem?

Samtale med Ingvild Thu Kro.

EKSTRA RESSURSER

Hør Lars Dahle: Er tro bare et subjektivt valg? Prøver du å overtale meg til å bli kristen?

Why faith? Hør Michael Ots, evangelist og apologet som underviser på universiteter. Hva er egentlig tro? Er det det du behøver når du ikke har bevis for noe? Eller er det å tro på noe på tross av bevis og argumenter? Kan man ikke respektere tro?

Videoserien «Grill en kristen» er produsert med støtte fra Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke.