dommerkølle Bibelen interne bevis

Korte svar – Hva er de interne bevisene for at Bibelen er Guds ord?


Av Jim Cecy


Jim Cecy er senior pastorlærer ved Campus Bible Church i Fresno, California. Han er også grunnlegger og president i JARON Ministries International, en utrustningstjeneste for kristne ledere. Han har en Master of Divinity i Bibelutleggelse og en Doctorate of Ministry. Han er foredragsholder og forfatter, og har blant annet skrevet «The Purity War: A Biblical Guide to Living in an Immoral World» og «Anger: The Worm in My Apple». Jim har vært gift i 45 år og har tretten barnebarn. 
Når vi presenterer vårt syn på Bibelens autoritet og troverdighet, og tilliten vi har til Bibelen, minner den selv oss om at vi skal gjøre det slik som et juridisk forsvar. Når du skal sette opp et juridisk forsvar, må du presentere bevis. 

Det første beviset vil være Bibelen selv, det interne beviset. Det finnes så mange måter vi kunne gjøre dette på dersom vi var i en rettssal for å tale til dem som vil benekte Bibelens autoritet:

  • Vi ville invitert apostelen Paulus til å komme, som helt og fullt anerkjente at dette er Guds ord. Eller apostelen Peter, som ikke bare anerkjente Guds ord, men som anerkjente at også Paulus ord var skrift fra Gud som mennesker forvrengte. 
  • Vi kunne hente Jesus selv til vitneboksen, som sa i Joh 17,17 at «ditt ord er sannhet». Gjennom hele Matteus, slik som i de andre evangeliene, snakket han om Guds ords autoritet. 

Så vi har interne bevis. Utfordringen ved dette argumentet er at noen vil si at dette er sirkelargumentasjon, som at jeg skriver «Dette er Guds ord» på et ark og gir det til deg og sier at dette er Guds ord. Derfor vil noen si at de interne bevisene ikke er nok. Men det er virkelig nok til å bygge vårt håp. I 1 Pet 3,15 blir vi minnet om å presentere håpet vi eier.

Vi behøver å gå videre til andre bevis i tillegg til de interne. Disse kaller vi de eksterne bevisene. Videoen er produsert av Forum of Christian Leaders, og gjengis med tillatelse.