fake news

Korte svar: Hvordan kan bli lidenskapelige for sannheten i en verden full av «fake news»?


Av Tony WatkinsTony Watkins er en taler og forfatter som jobber med medier og Bibelen. Han jobber sammen med flere organisasjoner, inkludert Damaris Norge og Lausanne Media Engagement Network som nettverkskoordinator. Han holder på med en doktorgrad som undersøker relasjonen mellom de bibelske profetene og dagens medier. Watkins underviser jevnlig på NLA Gimlekollen og på MF Vitenskapelig høyskole. Tony har skrevet eller vært medforfatter på flere bøker, inkludert Focus: The Art and Soul of Cinema og Dark Matter: A Thinking Fan´s Guide to Phillip Pullman. Tony og hans familie er involvert i Above Bar Church, Southamption, der han er en del av lederskapet.Vi kan bli lidenskapelige for sannhet i en verden full av falske nyheter fordi vi følger Jesus, som er selve personifiseringen av sannhet. Det er ikke bare et spørsmål om vi er opptatt av sannhet. Vi må leve sannheten. Dersom vi er etterfølgere av Jesus, må vi leve sant. Troverdighet, integritet, ærlighet er simpelthen kjernen i hvem vi må være som kristne.

Det er ikke simpelthen et spørsmål om å dele ting som er sanne, men å legemliggjøre sannheten på alle områder i våre liv. Jeg tenker at det er fullstendig grunnleggende. Vi må ha våre øyne festet på Jesus, som er personifiseringen av sannhet.

For det andre må vi forplikte oss til å oppdage sannhet. Vi må lese, studere og tenke, og stille spørsmål ved det vi ser for å kunne oppdage hva som er sant om noe. Særlig dersom det er et tema det er knyttet sterke følelser til, der det kan bli opphetet, men ikke blir kastet mye lys over emnet – da må vi bruke noe tid. Det kan til og med hende vi må bruke mye tid for å oppdage hva som virkelig er sant her, og ikke bare flyte med strømmen. Det er veldig enkelt for oss å bare bli dratt med, å følge med tidevannet i stedet for å tenke og oppdage hva som virkelig er sant.

Vi trenger å ta i bruk våre hjerner, ikke bare våre følelser. En av grunnene til at det finnes så mye fake news, er at folk deler ting de har en emosjonell tilknytning til. Vi kan også gå i den fellen. Det er et stort press i en post-sannhetsverden å verdsette ting på grunn av hvilke følelser de gir i oss.


Min tro – min sannhet? Les Ingvild Thu Kro om unge menneskers forhold til sannhet.Men vi behøver å være tenkere, ikke bare følere. Det er ikke at følelser ikke skal ha en plass, men vi må gå bak de følelsesmessige responsene vi opplever på det vi ser eller leser. Så må vi aktivt stå i mot vår «confirmation bias». Vi har alle confirmation bias, tendensen til å godkjenne eller stole på informasjon som passer med våre forutinntatte ideer og å avvise det som utfordrer oss. Vi må aktivt motstå dette og si at denne tendensen i meg, å like det jeg leser fordi det passer – men er det sant, og i motsatt tilfelle: Det er en tendens, eller et instinkt i meg, til å avvise det jeg ikke liker – men betyr det at det ikke er sant? Så vi må ta noen svært bevisste steg.

I sammenheng med det må vi aktivt bryte våre filterbobler. Algoritmene på Facebook og andre sosiale medier er designet til å gi oss mer av det vi ønsker oss, mer av det vi alt har klikket på, mer av det vi alt har likt. Slik får vi mer og mer og mer av det samme. Det forsterker den lille boblen vi er i. Vi må gå noen målbevisste steg bort fra dette: å lese mennesker med ulike perspektiv, å lese mennesker med et ulikt politisk syn, å lese mennesker som ikke er kristne slik at vi faktisk hører hva som virkelig blir sagt i stedet for annenhånds gjenfortelling fra kristne medier som kan være ganske avvisende.   

All sannhet er Guds sannhet. Vi behøver ikke å være redd for sannhet. Men vi må faktisk gjøre en ordentlig jobb for å finne den. Og jeg tenker at når vi gjør det, vil vi finne at vår tro vokser fordi vi vil komme borti ting der vi må si: «Dette er utfordrende for meg. Hvordan passer dette med Bibelen?» Det vil gjøre at vi får en dypere forståelse for Ordet, det vil gjøre at vi får en dypere forståelse for verden, det vil gjøre at vi får en dypere vandring med Gud. Det vil tjene vår innvirkning på verden rundt oss, fordi vi vil bli oppfattet som sanne mennesker med integritet, men også mennesker med nåde.


Videoen er produsert av Forum of Christian Leaders, og gjengis med tillatelse.