lytte til hverandre. To unge menn snakker.

Korte svar: Hvordan kan lytting være viktig for å vise kjærlighet?

Av David Sveen


David Sveen er administrerende direktør i Cedarstone holdings, LLC. Han har doktorgrad i Theological Education fra Trinity Evangelival Divinity School. Hans profesjonelle bakgrunn inkluderer 13 år i ledelsen i en investeringsbank, samt assisterende professor ved Wheaton College. David og hans kone Kriste har fem barn og bor i Wheaton, Illinois.
Jeg hørte en gang at det å lytte er det nærmeste man kommer til å elske. Jeg har tenkt på det, og lurt på hvorfor det er slik. Jeg tror det er et sant utsagn først og fremst fordi når du lytter til noen, sier du at «du er viktig for meg.» Du sier at «du betyr noe. Din mening betyr noe. Dine tanker betyr noe. Du har verdi for meg. Du kan hjelpe meg å vokse. Du kan hjelpe meg å lære.»

Så når vi lytter til noen, sier vi egentlig til dem at vi bryr oss om dem. Jeg bryr meg om hva du har å si, og jeg ønsker å forstå klart hva det er du har å fortelle meg. Det er en måte vi uttrykker kjærlighet på. Vi viser kjærlighet til våre barn, til våre ektefeller på slike måter: vi lytter til det de sier, vi ønsker å skjønne meningen bak det de gir uttrykk for. Ved å gjøre det, validerer du dem som en person. Du validerer deres menneskelighet og du forteller dem at de er viktige. 
Videoen er produsert av Forum of Christian Leaders, og gjengis med tillatelse.