Korte svar: Hvorfor kan vi være sikre på at de fire evangeliene er historiske og er autoritative?

Av Dirk Jongkind

øyenvitner

Dirk Jongkind er fra Nederland og har en PhD fra Cambridge. Han er spesialist i den greske teksten av Bibelen og den gresk-romerske bakgrunnen for Apostlenes gjerninger og brevene. Jongkind arbeider i dag blant annet som Research Fellow i Det nye testamentets tekst og språk ved Tyndale House og underviser ved Universitetet i Cambridge.De fire evangeliene har alltid blitt sett på som historisk nøyaktige og autoritative innenfor kirkens lære. Det er gode grunner til hvorfor det er slik.

Den første grunnen er muligens at læren i evangeliene går helt tilbake til apostlene. Helt fra kirkens første begynnelse ble apostlene sett på som grunnleggende for hva kirken trodde. Utfordringen med en historisk hendelse er at hendelsen er borte det øyeblikket det har skjedd. Den eneste måten man kan få tilgang til en historisk hendelse på, er via vitnesbyrdet fra mennesker som var til stede. Unntaket er dersom det finnes historiske gjenstander som for eksempel spor etter et slag i en krig. Det er ikke tilfellet med Jesus.

Derfor må vi få tilgang til de historiske hendelsene der Jesus underviste og talte, helbredet, døde på et kors og stod opp igjen gjennom vitnemål fra øyevitner. Helt fra begynnelsen har kirken vært svært klar: evangeliene går tilbake til apostlene. Apostlene er grunnlaget for kirken. Paulus skriver et sted at kirken er bygget på apostlenes og profetenes grunnvoll (Ef 2,20). Når Johannes i Åpenbaringen ser det nye Jerusalem som kommer ned fra himmelen, ser han at bymurene er bygget på 12 grunnsteiner. Navnene til de 12 apostlene står på steinene. Så det er noe grunnleggende ved apostlene ved måten de har bragt Jesu´ lære til kirken. De ble i tillegg særskilt utpekt av Jesus for å gjøre nettopp dette. Dette er det såkalte overføringsargumentet.

Når du ser på detaljene i evangeliene, kan du se at det finnes enkelte små forskjeller mellom dem. Det går tilbake til at vi har ulike mennesker som kjenner til hverandre og hva de underviser. Samtidig gir det ulike oppsummeringer av undervisningen de har mottatt gjennom over tre år. Det er flerfoldige stemmer som ikke er eksakt like. Det fører faktisk til at de på sett og vis bekrefter og styrker hverandre. Vi snakker ikke om én stemme med ulike avleggerstemmer som er fullstendig avhengige av den første, nei, situasjonen er langt mer kompleks. Undervisningen kommer fra flere apostler, alle uavhengige øyevitner, som lærte kirkene på liknende måter. De kan ha blitt enige på ett eller annet vis. Så begynte de å skrive ned undervisningen, selv om de visste at andre også hadde skrevet det ned. Derfor er det sammensatt av delt muntlig historie, undervisning. Samtidig fantes en bevissthet rundt hva andre hadde skrevet.

Det er derfor blandingen av litterær påvirkning og delt muntlig undervisning som har resultert i evangeliene vi har i dag.


Se gjerne flere Korte svar her