Miracles from Heaven

Mirakler på filmlerretet

Vi har lettest for å akseptere fortellinger som er i samsvar med våre egne dype overbevisninger. Mirakelfortellinger på lerretet er intet unntak.

Hollywoods «bibelbølge» fortsetter å fascinere og utfordre både kritikere og publikum. Rekken av nye, populære kinofilmer om bibelske personer, kristne temaer og kristne miljøer vokser, med filmer som Risen, Young Messiah, Ben Hur, Shack og Miracles from Heaven inneværende år.

Sistnevnte produksjon er en familiefilm der vi møter en helt vanlig kristen familie i sørstatene i USA. Familien Beam får satt sin tro alvorlig på prøve når den mellomste datteren Annabel rammes av en mystisk sykdom. Når hun så blir frisk igjen på mirakuløst vis, vekker dette stor oppmerksomhet både i menigheten og i mediene.

Filmen er basert på den selvbiografiske bestselgeren Three Miracles From Heaven (2015) av Christy Beam. Her reises mange sentrale eksistensielle spørsmål om Gud, sykdom, helbredelse og tro. Hvordan en så forstår og tolker filmens påstander om helbredelse, vil avhenge av den enkelte seers livssynsbriller og personlige trosstandpunkt.

Uforklarlig nær-døden-opplevelse

Familien Beam lever et tilsynelatende harmonisk og aktivt liv på landsbygda i Texas. Vi får et sjarmerende nærbilde av familien i hjem, menighet og arbeid. Men idyllen får en dramatisk slutt når det oppdages at datteren Annabel har en alvorlig, uhelbredelig sykdom.

Sykdommen («gastrointestinal dysmotilitet») fører til at Annabel verken kan spise eller ta til seg næring på vanlig måte. Det tar tid før familien virkelig får hjelp i helsesystemet, men moren (Christy) gir ikke opp. Til slutt slipper de til – på tross av manglende timeavtale – hos en ledende spesialist i Boston. En tøff behandling begynner, noe som viser seg å bli krevende for hele familien Beam.

Filmen gir et ærlig nærbilde av hvordan de ulike familiemedlemmene reagerer på Annabels sykdom og behandling, også i forhold til helt grunnleggende spørsmål om helse og frelse, tro og tvil. Særlig Christy kjemper med dyp tvil – og føler seg samtidig uglesett og fremmedgjort i menigheten.

En dag i løpet av behandlingsfasen faller Annabel ned i det dype hulrommet i et svært høyt tre hjemme i hagen og blir slått bevisstløs. Gjennom en dramatisk redningsaksjon blir Annabel hentet opp – og overlever. Det viser seg etter hvert at hun har blitt helbredet fra sin alvorlige sykdom, noe som kan tidfestes nettopp til hennes opphold i hulrommet i det store treet. Annabel forteller da for sine foreldre at hun – mens hun lå i treet – hadde en nær-døden-opplevelse, med en klar og sterk opplevelse av å ha møtt Jesus som helbredet henne.

Annerledes himmelfilm

Det er verdt å merke seg at Miracles from Heaven skiller seg fra fjorårets kjente himmelfilm, Heaven is for Real, på flere avgjørende måter. For det første er det ikke noe forsøk på en direkte filmatisering av Annabels fortelling om helbredelsen og nær-døden-opplevelsen. Disse formidles derimot som muntlige vitnefortellinger. For det andre blir ikke disse vitnefortellingene stående uimotsagte, men kritiske stemmer slipper til. Interessant nok tilhører disse kritiske stemmene primært kristne i den menighet som familien Beam tilhører.

Når alt dette er sagt, skal vi likevel merke oss at i likhet med Heaven is for Real synes også denne filmen primært å være rettet inn mot et kristent publikum. I Miracles from Heaven viser dette seg særlig mot slutten av filmen. Her synes det positive vitneutsagnet fra en (tidligere) ateist, som er far til en ung medpasient til Annabel som døde, å veie tyngre enn de interne kristne kritikerne. Alt dette peker i retning av at denne filmen nok er ment å fungere mer som en trosbekreftelse for kristne tvilere enn som et forsøk på å overbevise et kritisk ikke-kristent publikum.

Mirakler på lerretet

Det er utvilsomt både krevende og motsigelsesfylt, for ikke å si umulig, å prøve å skildre mirakler på filmlerretet. De aktuelle filmatiske virkemidlene som er tilgjengelige, fungerer nemlig best i fantasy- og superhelt-universene – noe som dermed også preger publikums forventning til skildringer av påståtte mirakler. I de fiktive filmuniversene sørger nemlig spesialeffekter for det som virker å være uforklarlige fenomener eller endog mirakler.

Men utfordringen går dypere enn til det å kunne skildre mirakler på film. Både i litteratur, film og TV-serier er vi nemlig blitt vant til at det som i første omgang fremstår som overnaturlig eller som mirakler, i neste omgang viser seg å ha naturlige årsaker. Det er også verdt å merke seg at filmmediet vokste frem – og er blitt videreutviklet – i miljøer som ofte har vært preget av sekulære livssyn, med liten eller ingen forståelse for kreativ filmskaping preget av «kristen realisme».

Mirakler i møte med ulike livssyn

Vi har alle lettest for å akseptere fortellinger som er i samsvar med våre egne dype overbevisninger. Slik sett er ikke mirakelfortellinger noe unntak. Dersom slike fortellinger passer inn i vårt eget personlige livssyn, har vi mye lettere for å tro på påstandene om det overnaturlige og om mirakler.

Dette gjelder også for mirakler på filmlerretet. Som regel vil nok en tilslutning til et sekulært livssynsperspektiv – slik som naturalisme og sekulærhumanisme – føre til en grunnleggende skeptisk holdning. Det koster å tørre å være åpen for vitnefortellinger som utfordrer eget verdimessig og trosmessig ståsted.

Kanskje er det slik for de fleste, at skal en kunne akseptere noe som et ekte mirakel, må en selv ha åpnet opp for Guds virkelighet og troens mulighet. Inntil det skjer, vil nok miraklene på filmlerretet for mange først og fremst være en fortelling om hvordan andre mener at de har møtt Gud.

Se også flere ressurser til Miracles from Heaven samt hjelp til sjelesorg i møte med sykdom og lidelse på damaris.no

 

Lars Dahle er førsteamanuensis ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen og daglig leder for Damaris Norge.

Artikkelen vil stå på trykk i neste utgave av det kristne magasinet Fast Grunn, et uavhengig blad på luthersk grunn som ønsker å skape refleksjon og være en hjelp i etterfølgelsen av Jesus Kristus. Hovedtema for kommende utgave er «Et kristent verdensbilde». 

Dersom du er interessert i å bli abonnent på Fast Grunn, kan du tegne dette på www.fastgrunn.no. Da får du fire nummer i året, med en rekke artikler som har som mål å grave dypere i den kristne troen.

 

Miracles from Heaven