deUsynlige

Samtaleguide deUSYNLIGESammendrag

deUsynlige

For åtte år siden ble lille Isak kidnappet av to unge menn midt på lyse dagen, mens moren Agnes var inne på en kafé for å kjøpe kakao. De to unge mennene fengsles for drapet, men kroppen til den lille gutten ble aldri funnet.

Nå, åtte år senere, slippes Jan Thomas (Pål Sverre Valheim) ut av fengselet. I løpet av tiden innenfor murene har han lært seg å spille orgel, og er fast organist på gudstjenestene for de innsatte. Når han finner en annonse om en kirke som søker etter organist, og egen leilighet er inkludert, åpner det seg en ny mulighet for Jan Thomas. Han settes fri fra fengselet på grunn av god oppførsel, og får nå muligheten til å søke på denne jobben og starte et nytt liv. Når Jan Thomas først møter opp i kirken blir han avvist, forklaringen er at de allerede har ansatt en annen.

Men når han får prøvespille på orgelet, og kirketjeneren (Terje Strømdahl) hører den vidunderlige, mektige musikken fylle kirkerommet, overbeviser han alle og Jan Thomas får jobben. Orgelspillingen synes å fungere som en form for virkelighetsflukt for Jan Thomas, hvor han forsvinner inn i musikken. Legger man derimot merke til hvilke salmer han spiller, og kjenner tekstene på dem, vil en også merke at det synes å ligge spor av smerte og en gudslengsel i musikken hans.

Jan Thomas synes å være en rolig og kontrollert mann, men det er tydelig at han fremdeles bærer på vonde minner fra det som skjedde. Han er innesluttet og stille, og forsøker å komme seg videre i livet. Gjennom jobben som organist får han god kontakt med presten Anna (Ellen Dorrit Petersen), og etter hvert oppstår det et sterkt bånd mellom de to.

Presten har en sønn, Jens, som er på omtrent samme alder som det den døde gutten var da han forsvant. I begynnelsen er han usikker rundt denne gutten, men etter hvert virker det som Jan Thomas blir glad i ham. Det kan til og med synes som han ønsker å gjøre opp for tidligere synder, ved å være en god farsfigur for Jens.

Samtidig følger vi Agnes (Trine Dyrholm) og Jon (Trond Espen Seim), foreldrene som mistet sønnen sin Isak. De sliter fremdeles med det som skjedde, men de har holdt sammen og senere adoptert to jenter. Når Jon får et brev fra fengselet om at en av de dømte, Jan Thomas Hansen, har sluppet ut på permisjon, sier han ingenting til kona.

En dag Agnes da kommer til kirken med en skoleklasse, kjenner hun igjen den nye organisten. Han har sluppet ut, men hun er fortsatt fanget i fortiden. Hvordan kan en som har gjort livet hennes så vanskelig, spille så himmelsk? Og hvordan kan det ha seg at han passer et barn i den alderen Isak var da han døde?

Det som var sant for åtte år siden er fortsatt en sannhet; ting blir ikke alltid slik som man har planlagt. Agnes blir etter hvert så opphengt i smerten og bitterheten at hun forfølger Jan Thomas, og konfrontasjonen mellom dem virker uunngåelig.

Bakgrunn


deUSYNLIGE er et sterkt, norsk drama om drapsmannen som skal tilbake til hverdagen, om familien som mistet et barn og om sentrale menneskelige temaer som erkjennelse, tilgivelse og forsoning.

deUSYNLIGE er regissert av den anerkjente norske regissøren Erik Poppe, som tidligere har laget Schpaaa (1998) og Hawaii, Oslo (2004). Poppe sier at deUSYNLIGE tar opp alvorlige temaer. Han ønsket å gi filmen en retning, men samtidig å gi rom for refleksjon. Han hadde bevisst ønske om å åpne for spørsmål, uten å gi så mange svar. Videre sier han at gjennom filmen ønsket han å «gå inn og finne ut om jeg kan portrettere nestekjærlighet slik den finnes [blant mennesker]».

I denne filmen har Poppe fått med seg et knippe av både kjente og ukjente skuespillere. Trine Dyrholm ble kåret til Danmarks beste skuespiller i 2007, og i rollen som Agnes viser hun glimt av hvorfor. Pål Sverre Valheim Hagen er en debutant Norge kommer til å få mye glede av. Han lærte seg forøvrig å spille orgel og «satt inne» på Ila landsfengsel for å leve seg inn i rollen som Jan Thomas. Han forteller at hans syn på kriminelle forandret seg gjennom denne erfaringen, og at i stedet for å fokusere på forbryteren, så han det felles menneskelige som finnes i alle mennesker. Hans oppfatning er at deUSYNLIGE minner oss om at det finnes ingen enkle svar.


Spørsmål til samtale


1. Hva likte du best og minst med deUSYNLIGE?

2. Hvorfor tror du filmen har fått tittelen deUSYNLIGE? Hvem er de usynlige?

3. Hvordan vil du beskrive Jan Thomas? Hvordan vil du beskrive Agnes og Jon? Hvordan vil beskrive presten Anne?

4. Hvilken betydning har kirken i møte med hovedpersonen? Hvordan synes du kirken fremstilles i denne filmen?

5. Hvilken betydning har orgelmusikken i filmen? En instrumental salmestrofe går igjen flere ganger. Denne strofen er fra en kjent salme; «Du hjelpeløses hjelper, bli hos meg». Hvilken betydning tror du denne salmen har i filmen?

6. Hvordan er stemningen i filmen? Legg spesielt merke til momenter som stillhet, musikk, scenografi, osv.

7. Hvilken rolle har kirketjeneren i filmen? Hva synes du om hans rollefigur?

8. Hvordan er relasjonen mellom hovedpersonen og presten? Hvordan utvikler dette seg? Hvordan er relasjonen mellom gutten hennes Jens og Jan Thomas?

9. Presten Anne sier: «Det handler om å tro på underet», og referer til Jesus som går på vannet. Hun sier også: «Jeg er naiv, det er derfor jeg er prest». Hvilket inntrykk får du av Annes personlige tro? Hva formidler filmen om et syn på tro?

10. Hvilken betydning har det at Thomas tar imot nattverd for første gang? Legg særlig merke til replikken fra presten under nattverden, som er hentet fra kirkens liturgi: «Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt dere sitt hellige legeme og blod som han gav til soning for alle deres synder. Han styrke dere og holde dere oppe i en sann tro til det evige liv. Fred være med dere». Hvilken betydning har disse ordene i sammenheng med Jan Thomas’ liv og det at han nå går til nattverd?

11. Hvilket syn formidler filmen på tilgivelse, skyld, soning og forsoning? Presten sier at forsoning er viktigere enn tilgivelse. Hva tenker du om dette? Hva sier filmen om det å få nye sjanser i livet?

12. Jon, det døde barnets far, sier til Jan Thomas: «Hvis du tror du kan bli et vanlig menneske igjen, da tar du feil». Hva tenker du om dette utsagnet?

13. Hvordan reagerer Thomas når han hører at moren til det døde barnet ønsker å møte ham? Hvorfor tror du Agnes oppsøker Jan Thomas? Hvordan preges Agnes av sønnens død?

14. «Kan du tilgi meg? Har ikke Gud en mening med alt som skjer? Det onde også?», spør Jan Thomas presten. Hva tror du Anne tenker om dette, særlig når en ser det i forbindelse med resten av filmen? Hva mener du om dette?

15. Hvordan slutter deUSYNLIGE? Hva synes du om slutten? Vil du anbefale denne filmen for andre? Hvorfor/hvorfor ikke?