Poldark
Ross Poldark (Aidan Turner)

Samtaleguide Poldark

Så vet vi hvordan det gikk med Poldark og hans kamp for å bygge et mer rettferdig samfunn. Poldark er det historiske dramaet om soldaten som vender hjem fra den amerikanske revolusjonen til en verden der han har mistet alt han hadde kjært og få synes å bry seg. Hvordan skal han bygge opp livet igjen? Fem sesonger av den britiske serien har blitt vist på NRK TV, alle ligger fremdeles tilgjengelig i NRKs nettspiller.

Ross Poldark (Aidan Turner) velger en annen vei en sine likesinnede, og blir en sjelden vare i den vakre landsdelen Cornwall. Han er en aristokrat som bryr seg om sine arbeidere, som deler sin egen lønn for at alle skal få mat og som kjemper for de minste i samfunnet tross enorme kostnader. Godt hjulpet av sin vakre og kloke kone Demelza (Eleanor Tomlinson), får han stadig bruk for sin handlekraft og innflytelse. 

For når man hevder at alle skal få like muligheter, faller det overklassen svært tungt for brystet. Rikdom er slett ingen vaksine mot smålighet, misunnelse og frykt. Og selv gode Ross Poldark har sine feil og svakheter. Han er utålmodig og lettantennelig, og påfører sine nærmeste vanskelige tider. 

Denne ærlige beskrivelsen av mennesker med mange fasetter er kanskje seriens største styrke. Det er ikke bare omstendighetene som påfører menneskene motgang. Deres egne feilgrep gjør også livet vanskelig. Det kan vi alle kjenne oss igjen i.

Spørsmål til samtale 

  1. Hva synes du om serien? Hva likte du best?

  2. Hvordan opplever du at livet på denne tiden blir fremstilt? Er det troverdig? Hvorfor/hvorfor ikke?

  3. Serien reiser spørsmål om hvordan rikdom kan føre til holdninger om at de rike er mer verdige enn de fattige. Hvordan er disse spørsmålene relevante i dag?

  4. En sexgal og slem prest og en saktmodig og alvorlig ung mann er de fremste representantene for kristen tro i serien. Hva tenker du om referansene til religiøs tro i Poldark?

  5. Hovedpersonen Ross er overhodet ikke feilfri, og er involvert i noen av seriens mest problematiske scener. Men i kampen for rettferdighet representerer han det mange vil si er god moral. I kampen mot slaveriet refererer han flere ganger til William Wilberforce, som så på kampen mot slaveriet som et kristent kall. Poldark selv synes ikke å være motivert av Bibelens budskap om menneskeverd. Hvor kan da hans tanker om rett og galt og menneskers likeverd komme fra? Se gjerne Rom 2,14-15.