Pink Today´s the day

Today´s the day

Aktualisering: Frihet betyr ikke at vi slipper konsekvenser. Hvordan bruker vi friheten vi har som kristne?

 

Sitat:

I used to want to grow up

I thought that I could be free

But now I’m realizing

It’s cool, it ain’t for me

 

Tema: Fremtid, frihet, lykke, håp, himmel, ansvar

 

Bakgrunn:

Pink, den amerikanske artisten som har gått fra suksess til suksess, er kjent for å lage musikk som er oppløftende. Hun blir av noen kalt ”the Queen of Empowerment Anthems”, og var derfor et naturlig valg da talkshowdronningen Ellen behøvde en ny temasang før sin 13. sesong på TV. Ellens program er i stor grad ”feel good-show”, og nyter enorm popularitet over store deler av verden.

Pink takket ja til å lage en temasang, og i september 2015 presenterte hun ”Today´s the day”. Teksten begynner med å beskrive hvor sur hun har vært, hun har holdt seg for seg selv og vært irritert på verden. Men så møter hun noen – teksten hinter til at hun slår på TV og ser Ellen – , og hele hennes perspektiv endrer seg. Nå gjelder det å holde fast på øyeblikket og nyte hvor godt livet er.

 

Forslag:

Sitatet fra teksten kommer i andre vers, og kan brukes til å snakke om hvordan vi sjelden er fri til å velge alt i vårt eget liv. Det er en del ting som forventes av oss, som tar tiden vår og som gjør at vi ikke alltid kan gjøre morsomme saker hele tiden. Men alternativet, full frihet, er ikke nødvendigvis bedre. Å kunne gå på skole, å tjene penger, å ha et hjem å vedlikeholde, å ha rutiner og arbeidsoppgaver innebærer at man er privilegert. Full frihet vil si at ingen har forventninger til deg, ingen venter på deg. Frihet innebærer aldri frihet fra konsekvenser. Man kan ikke spise sjokolade hele dagen uten at kroppen bærer preg av det, selv om man har penger og mulighet til å kjøpe all sjokolade man vil. Man kan ikke bryte relasjoner uten at de setter spor, selv om man står fritt til å velge hvem man til en hver tid vil bruke tid på.

Paulus forteller at troen på Jesus gir oss virkelig frihet. Men selv her er det tydelige rammer for friheten: ”La bare ikke friheten bli et påskudd for det som kjøtt og blod vil, men tjen hverandre i kjærlighet” (Gal 5,13). Vi skal bruke vår mulighet til å velge til å ta valg som peker på Jesus.

Som barn gleder vi oss til å bli eldre, for med alderen kommer større frihet. Som voksne ser vi at mer frihet er uløselig knyttet til mer ansvar. Som kristne gleder vi oss til livet i himmelen, for der er vi fri fra alt som her er tungt, vondt og vanskelig. Rom 8, 18-23 beskriver livet i herligheten, der ingenting skal forgå. Kristen tro og kristent fremtidshåp gir oss også grunn til å tørre å møte fremtiden her og nå, selv om livet er tøft. Det finnes fremdeles det som er godt og rett og sant som vi kan ta del i, og til og med få hjelp til av Den Hellige Ånd (Gal 5,22-24). En dag vinner det gode. Det er et håp som virkelig er verd å holde fast på, og som gir motsatt konklusjon av det Pink landet på: It is for me.

 

Bibelvers:

Sal 25,3 (Om å sette sitt håp til Herren)

Sal 111,9 (Herren gav folket frihet)

Jes 61,1 (Jesus kom for å rope ut frihet til fanger)

Matt 6,34 (Om å ikke bekymre seg for morgendagen)

Fil 1,20 (Min frihet skal brukes til å opphøye Kristus)

 

PowerPoint

Fri ørn
Trykk på bildet for å laste ned PP