oppstandelsen forklaringen

Stod Jesus opp fra de døde? Del 2: Forklaringene

Denne videoen er den andre delen av argumentasjonen for Jesu oppstandelse. Den første videoen presenterte tre fakta som er bredt aksepterte av forskere. Denne andre videoen spør hvilke forklaringer som best kommer til rette med disse fakta. 

De fire vanligste naturalistiske forklaringene presenteres. «Naturalistiske» forklaringer betyr her forklaringer som avgrenser seg til naturlige årsaker, og som utelukker muligheten for at Gud kan gripe inn i historien. Disse fire teoriene omtales som konspirasjon, besvimelse, flytting av legemet og hallusinasjon. 

Når man undersøker disse teoriene nærmere, blir det klart at alle fire har store problemer med å forklare de tre faktaene. Teoriene er derfor forlatt av forskere i dag, og det er ingen enighet om hvordan disse skal forklares. Man kan derfor med god grunn hevde at vi da står igjen med den eneste forklaringen som forklarer alle de fakta vi har, nemlig Bibelens forklaring at Gud reiste Jesus opp fra de døde. 

Det som for mange er problemet med denne forklaringen, er at den innebærer et mirakel, altså et inngrep av Gud. Men dersom det overhodet er mulig at Gud eksisterer, så kan man ikke utelukke denne muligheten. 

I løpet av de siste par tiårene er det skrevet flere omfattende fagbøker som argumenterer for Jesu oppstandelse. To av disse fagbøkene står i en særklasse, nemlig The Resurrection of the Son of God av N. T. Wright (nettside https://ntwrightpage.com) og The Resurrection of Jesus: A New Historiographical Approach av Michael R. Licona (nettside https://www.risenjesus.com). 


(Klikk på tekstsymbolet nede i høyre hjørne for å velge norsk teksting)Anbefalte ressurser: 

Hvorfor er kristen tro troverdig? Videoserie med tilleggsressurser 

  1. En samtale med Bill Craig om vår nye videoserie
  2. Finnes Gud?  1. Det kosmologiske kalam-argumentet
  3. Finnes Gud? 2. Fininnstillingsargumentet
  4. Finnes Gud? 3. Det moralske argumentet
  5. Hvem hevdet Jesus at han var?
  6. Stod Jesus opp fra de døde? Del 1: Fakta
  7. Stod Jesus opp fra de døde? Del 2: ForklaringeneTeksting av videoserien til norsk samt utvikling av disse ressurssidene er gjort med støtte fra stiftelsen BioCosmos