Stod Jesus opp fra de døde

Stod Jesus opp fra de døde? Del 1: Fakta

Her videreføres argumentet fra videoen «Hvem hevdet Jesus at han var?». Dersom Jesus faktisk stod opp fra de døde, vil Jesu påstand om å være Gud Sønn veie mye tyngre. 

De to videoene om Jesu oppstandelse presenterer ett argument i to trinn. I den første videoen etableres noen anerkjente historiske fakta rundt Jesus død. Deretter spørres det i den andre videoen etter hvilken forklaring som best forklarer disse fakta. 

Denne første presenterer tre anerkjente historiske fakta om hva som skjedde med Jesus: 

1) Jesu grav ble funnet tom. 
2) Noen hadde opplevelser der de hevdet å ha møtt Jesus levende igjen. 
3) Disiplene begynte å tro på at Gud hadde reist Jesus opp fra de døde. 

Videoen argumenterer for hver av disse tre faktaene, og forklarer hvorfor disse har så bred støtte blant forskere i dag, uavhengig av deres livssyn. Og så utfordres vi til å finne en forklaring som kan komme best mulig til rette med disse fakta. 

Denne måten å argumentere på kalles «minimal facts approach» og er utviklet av Gary Habermas. Man kunne også tatt frem et bredt spekter av fakta som Jesus-forskere i dag er enige om. Men her fokuseres på færrest mulige veletablerte fakta som sammen kan fungere som er argument for Jesu oppstandelse. Det er viktig å merke seg at dette argumentet ikke tar utgangspunkt i at Bibelen er inspirert eller troverdig, men kun i de historiske fakta som det er bred enighet om blant forskere. 


(Klikk på tekstsymbolet nede i høyre hjørne for å velge norsk teksting)Anbefalte ressurser: 

Hvorfor er kristen tro troverdig? Videoserie med tilleggsressurser 

  1. En samtale med Bill Craig om vår nye videoserie
  2. Finnes Gud?  1. Det kosmologiske kalam-argumentet
  3. Finnes Gud? 2. Fininnstillingsargumentet
  4. Finnes Gud? 3. Det moralske argumentet
  5. Hvem hevdet Jesus at han var?
  6. Stod Jesus opp fra de døde? Del 1: Fakta
  7. Stod Jesus opp fra de døde? Del 2: ForklaringeneTeksting av videoserien til norsk samt utvikling av disse ressurssidene er gjort med støtte fra stiftelsen BioCosmos