Tips til andakt

bevare

Hjertet og handlingene

ANDAKT: Hjertet er hovedsentralen for alt vi gjør, ikke bare en base for følelsene. Vend blikket mot Gud og lovpris Ham! Bare slik kan hjertet bevares og det virkelig gode livet leves - ved Guds nåde.

Fra Populærkulturen

Hva er da et menneske?

SAMTALEGUIDE: Hva det vi si å være et menneske? Er det å leve autentisk? Nyte livet? Ha medfølelse? Eller er det dypeste menneskelige noe helt annet, helt annerledes?