Tips til andakt

Fra Populærkulturen

Friends

Formidling i Friends

ANALYSE: Er det mulig å gå inn i hva serien Friends formidler på et dypere plan ut fra bare én episode? Det er fullt mulig, livssyn er viktig i en TV-serie.

Trosforsvar