Tips til andakt

Står du fast av og til?

ANDAKT: En bil som stod fast i snøen her om dagen lærte meg tre ting om livet som medmenneske og kristen.

Fra Populærkulturen

Trosforsvar

Hvordan kan man tro på en straffende Gud?

ARTIKKEL: Både dom og straff har i vår kultur endt opp med å bli veldig negative begrep. Når Hollywood lager en film med undertittelen Judgement Day, er det ikke akkurat for å vekke positive assosiasjoner. Tvert imot fremstilles dommen både på lerretet, og i andre sammenhenger, som noe mørkt, skrekkinngytende og kaotisk.